DATS medlemmers brug af landskonsulenter

Alle DATS medlemmer, både personlige og grupper, kan få rådgivning telefonisk og pr. mail. Er der behov for det, kan gruppemedlemmer og konsulenter aftale ét konsulentbesøg, f.eks. i forbindelse med en krævende teaterproduktion, opstart af en særlig teateraktivitet, ombygning af scenen el.lign. I særlige tilfælde, kan der aftales yderligere konsulentbesøg/konsulentrådgivning i DATS regi. Men som udgangspunkt må scenen/gruppen efter første konsulentbesøg, selv finansiere hjælp og rådgivning, der ikke kan klares pr. tlf. og mail.

   

Arne Johannsen
DATS børne- og ungdomsteaterkonsulent
Kristiansminde 19
4000 Roskilde
Tlf. 61 67 75 24 
E-mail: arnejohannsen@gmail.com

 

 

Arne

 

Peter Rafn Dahm
DATS Udviklingskonsulent
Slotsgade 4
5953 Tranekær
Tlf. 62 59 19 04
Mobiltlf. 51 81 62 66
E-mail: peter@dats.dk

Peter

 

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03