Skuespilteknik - for uøvede og øvede

Hjemme på jeres scene, når det passer jer.

Skuespilteknik - for uøvede og øvede 2014Et skuespilkursus for alle unge og gamle, som aldrig har spillet teater. 

Men også et kursus for unge som gamle, der har erfaring fra amatørteater – men gerne vil inspireres på ny.

For alle som har lyst til at deltage i et såvel muntert, som alvorligt kursus, hvor generthed og nervøsitet ikke er nogen hindring for deltagelse.

Et kursus hjemme på jeres egen scene.

I en tryg atmosfære skal vi arbejde med improvisationsøvelser og med tekster og monologer.

Deltagerne opøver evnen til at udvikle fantasien og iagttagelsesevnen, ved at søge, lege og agere indenfor definerede rammer. Såvel uøvede som trænede kan få udbytte af øvelserne.

I kurset introduceres bl. a. teaterpædagogen Stanislavskij. 

Vi arbejder med ”De fysiske handlingers metode” af Stanislavskij, med hovedvægten lagt på de 6 hv…ord: hvorfra, hvor, hvad, hvorfor, hvornår, hvorhen? Vigtige begreber i skuespillerens arbejde.        

Til arbejdet vil der blive udleveret små tekster i forløbet.

ANTAL DELTAGERE: Mindst 6 og max. 12 (Flere scener i samme område kan evt. gå sammen).

Kursuslæreren aftales mellem kursusafholderen og DATS.

TID: Når det passer jer.

STED: På jeres scene.

PRIS:
250 kr. pr. time. Der er mulighed for at få kurser fra 3 timer og helt op til en hel uges kursus. Det aftales mellem kursuslæreren og kursusafholderen.

Scenen skal være medlem af DATS, og hvis der samarbejdes med andre scener om kurset, skal de også være medlem ad DATS. 

Kontakt DATS´ sekretariat for at høre mere og booke et kursus. Tlf. 74 65 11 03 eller dats@dats.dk.

På alle DATS-kurser får du faglige leder- og undervisningskompetencer indenfor en lang række teaterdiscipliner i bl.a. arbejdet med børn og unge.

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03