Ansvarsforsikring

Hvem betaler, hvis publikum kommer til skade under din forestilling?

I DATS har vi i en omfattende undersøgelse konstateret, at rigtigt mange af vores medlemmer ikke har en ansvarsforsikring. Det kan både få økonomiske konsekvenser samt give dårlig omtale, hvis der skulle ske skader i forbindelse med et teaterprojekt. Det kan f.eks. være, hvis publikum kommer til skade ved en af jeres forstilinger, en tribune falder sammen eller ved andre uforudsete ulykker. Sådanne situationer kan udløse store økonomiske krav fra den skadeslidte, og derfor har DATS sammensat et nyt tilbud.

Som medlem af DATS er man i forvejen automatisk dækket af en arbejdsskadeforsikring. Se mere her.

Den NYE forsikringsmulighed er en ansvarsforsikring, der dækker person- eller produktskader på 3. person, forvoldt under aktivitet af foreningens medlemmer, mens de er under aktivitet i teatret (se eksempler nedenfor).

Vi har fået nogle meget gunstige vilkår, og prisen bliver 625 kr. om året pr. teater eller gruppe. Forsikringssum = 10 mio. kr. Selvrisiko = 5.000 kr.

Vi er opmærksomme på, at der er en del medlemmer for hvem det kan være en udgift til overvejelse – og forsikringen bliver derfor ikke en fast del af jeres medlemskab.

Har I et DATS medlemsskab koster den kun 625 kr. pr. år.

Fakturaen vil efterfølgende blive sendt fra DATS´ sekretariat.

Du kan læse mere om forsikringsbetingelserne her.

Skadeseksempler:

  1. Faldskader fra tilskuere i kabler og andet, der ligger trukket i lokalet
  2. Ting der ryger ud fra scenen og forvolder skade på tilskuere under udførelse af stykket, et sværd der svinges, en større kulisse der vælter og tilsvarende.
  3. Lys- og lydudstyr monteret af folk omkring gruppen, der ryger ned fra loftet og rammer tilskuere.
  4. Salg af hjemmebagt brød og kager, der forvolder tandskader.
  5. Hvis I opfører en forestilling udenfor egne lokaler, dækkes ovenstående også.

Vær opmærksom på, at person- og tingskader på medvirkende/medvirkendes skal dækkes af privattegnet indbo-, ulykkes- og sundhedsforsikring.

Rent praktisk skal I kontakte vores forsikringsrådgivning på mail: sos@firstbrokers.dk. De vil hjælpe jer med oprettelse og evt. afmelding af en bestående forsikring.

Ved forsikringsspørgsmål kontakt vores forsikringsrådgivning tlf. 53 30 30 97 eller sos@firstbrokers.dk  

DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst - Torpsgade 13 - Smidstrup - 7000 Fredericia - dats@dats.dk - Tlf. 74 65 11 03